18, జనవరి 2014, శనివారం
no image

మా PUC-2 లో సెమిష్టరు 2 మొదలవబోతుంది.నేను రేపు మా కాలేజీకి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాను.ఈ సెమిస్టరుతో PUC అయిపోతుంది.తర్వాత ఇంజనీరింగు మొదటి సం...

మా టాబ్లెట్

పోయిన సంవత్సరం క్రిస్ట్ మస్ కి డాడీ ఈ టాబ్లెట్ కొన్నారు,ఆన్ లైన్ బుకింగ్ ద్వారా.  Datawind Ubislate 9ciదీని ప్రత్...

16, జనవరి 2014, గురువారం
మా సంక్రాంతి

సాక్షిలోని బొమ్మలు ఎంత ముద్దుగాఉన్నాయో కదా!నిన్న మా వీధిలో జరిగిన ముగ్గుల పోటీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు. ...

10, జనవరి 2014, శుక్రవారం
no image

అబ్బబ్బ ఒక్క టెంప్లేటూ కుదరట్లేదండి.చివరికి ఇది కుదిరిందండి.అన్నీ వెతగ్గా ఇదే సరైనదనిపించింది.బావుందా!....బాగోపోయినా ఏమీ అనుకోకండేం.మరేమో ట...

2, జనవరి 2014, గురువారం

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour