27, జూన్ 2014, శుక్రవారం
26, జూన్ 2014, గురువారం
పిల్లి....పిల్లి

ఇది రోజూ మా ఇంటికి వచ్చేది.మేము మజ్జిగన్నం పెట్టేవాళ్ళం.తినేసి వెళ్ళిపోయేది.సమయానికి వచ్చేసేది.ఇప్పుడు అది ఏమయిపోయిందో కనిపించట్లేదు.చూడండ...

25, జూన్ 2014, బుధవారం
పాము విడిచిన కుబుసం!

మల్లె పువ్వులు కోద్దామని చెట్టు దగ్గరికెళ్తే,చెట్టుపై ఇది ఉంది.ముందు భయపడినా...ఇలా క్లిక్ మనిపించాం!

22, జూన్ 2014, ఆదివారం
కార్టూన్స్

ఒక విషయం మామూలుగా చెప్పేకంటే బొమ్మల ద్వారా చెబితే ఎలాంటివారికైనా ఇట్టే అర్థమవుతుంది.కార్టూన్స్ కూడా అలాంటివే.చిన్న చిన్న బొమ్మలతో హాస్యాన్...

17, జూన్ 2014, మంగళవారం
ఫోటో గ్రిడ్ ఆప్

ఛాయాచిత్రాల కొల్లేజ్ లు చెయ్యడానికి అనువైన మరియు అందమైన ఆండ్రాయిడ్ ఆప్. ఇందులో కొల్లేజ్ లే కాకుండా ఫొటో ఎడిటింగ్,చిత్రాలతో ఒక వీడియ...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour