8, జూన్ 2013, శనివారం
no image

రేపే నేను మా విశ్వవిద్యాలయానికి (నూజివీడు)వెళ్ళిపోతున్నాను.మా విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవేశాలు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి. rgukt.in చూడండి.పదవతరగతి...

 పాల ముంజెలు

ఈ రోజు అమ్మ ఒక పిండి వంట చేసింది.నేను హాస్టల్ వెళ్ళిపోతున్నాను కదా.అవేంటంటే పాలముంజెలు.రాజమండ్రి లో ఉన్న తాతమ్మ నుండి అమ్మ నేర్చుకుంది.వీటి...

7, జూన్ 2013, శుక్రవారం
Breaking the set

ఇదిగో ఈ వీడియో చూడండి.ఈమె వార్తలను ఎలాంటి హావభావాలతో చదువుతుందో.ఈమె సారధ్యంలో ఒక కార్యక్రమం రష్యా టుడే చానెల్ లో వస్తుంది.ఆ కార్యక్రమం పేరు...

పాలకొల్లు విహారం-పెద్ద గోపురం

నిన్న షాపింగ్ కి పాలకొల్లు సెంటర్ కి వెళ్ళాం(ఏవో పెద్దపెద్ద వస్తువులు అనుకోకండి.ఇంట్లోకి కావల్సిన చిన్న చిన్న సరుకులు).నేనైతే పెద్ద గోపురాన...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour