30, నవంబర్ 2013, శనివారం
no image

మా విశ్వవిద్యాలయంలో మేము కూడా సమైఖ్యంధ్ర ఉద్యమం చేసాము. ఒకరోజు సాయంత్రం నూజివీడు సమైఖ్యాంధ్ర JAC వ్యవస్థాపకులు వచ్చి మాకు సమైఖ్యంధ్ర మీద అ...

29, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం
మీకోసం కొన్ని

మీకోసం కొన్ని పాకుడు రాళ్ళు నవల మా విశ్వవిద్యాలయం ఉపయోగించే భారతీయ  భాషల అనువాద పరికరం .విడి విడి ఫైల్స్ కాకుండా మొత్తం జిప్ ఫోల్డర్ ను ది...

no image

RGUKT లో నాకు నచ్చినవి చెప్పమంటే ముఖ్యంగా ల్యాప్ టాప్.నాకు ఏదైనా విషయం అర్ధం కాకపోతే వెంటనే చలో Google లేకపోతే Wikipedia.మా తరగతి అమ్మాయిల...

27, నవంబర్ 2013, బుధవారం
no image

మా కళశాలలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గూర్చి చెప్తానే. మా PET మేడం రోజూ PET  పెట్టే వారు . ఉదయమే 6 గంటలకి . చలిలో అన్నమాట . మేం రోజూ వ...

26, నవంబర్ 2013, మంగళవారం
25, నవంబర్ 2013, సోమవారం
no image

మిమ్మల్ని కొద్ది రోజుల్లోనే కలిసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.మాకు శనివారం భౌతిక శాస్త్ర పరీక్షతో పీయూసీ రెండవ సంవత్సరం మొదటి సెమిస్టరు పరీక్షల...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour