15, జనవరి 2015, గురువారం
పాలకొల్లులో సంక్రాంతి సంబరాలు(200వ టపా)

నిన్న పాలకొల్లు నియోజకవర్గ స్థాయిలో సంక్రాంతి సంబరాలు మా పాఠశాల లో జరిగాయి.దీనికి MLA Dr.నిమ్మల రామానాయుడు గారు అధ్యక్షత వహించారు. నియోజకవ...

8, జనవరి 2015, గురువారం
జపాన్ రోబోలు-Androids

ఈ ఫోటోలన్నీ జపాన్ రోబోలు.రోబోల తయారీలో జపాను వారికి ఎవ్వరూ సరిపోరు.దానికి ఈ రోబోలే నిదర్శనం.మనిషిని పోలిన రోబోలను ఆండ...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour