31, మే 2013, శుక్రవారం
Doodles

Asteroid fall Google's birthday Olympics 2012 archery Olympics 2012 Diving Opening ceremony of Olympics 2012   ...

Blog

ఎడమ వైపున ఉన్న "నేను అనుసరించేవి" చూడండి.మొన్నట్నుంచీ నాకు కనిపించిన అన్ని బ్లాగులు మరియు సైట్లు ఉంచాను.అసలు ఎప్పుడైతే నాకు బ్లాగ...

no image

నిన్న సాయంత్రం వంట మా చెల్లీ,నేను చేసుకోవల్సి వచ్చింది.అమ్మ,నాన్న పెళ్ళికి వెళ్ళారు.అందుకని.ముందు మమ్మల్ని కొడా తీసుకెళ్తారని చెప్పి తీసుకె...

30, మే 2013, గురువారం
sakshi news about iiit

                                  IIIT(RGUKT) గురించి సాక్షి పత్రిక లో ఈ రోజు ప్రచురించిన వార్త.చిత్రం పై క్లిక్ చేస్తే పెద్దగా వస్తుంది...

DD Saptagiri

ఇంచుమించు నా రెండవ తరగతి నుండే మేము DD Direct plus DTH Dish Tv ను వాడేవాళ్ళం.అప్పట్లో మాకు దూరదర్శన్ ఒక్కటే తెలుగు చానెల్ వచ్చేది.DTH fr...

వివిధ దేశాల బార్బీలు

India India Morocco Prince William & Kate Middleton American indian Chinese emperess France French...

29, మే 2013, బుధవారం
మా కుక్క

మేము ఇల్లు కట్టుకున్న కొత్తలో అంటే నా 4వ తరగతిలో, మా ఇల్లు కట్టిన మేస్త్రి ఒక కుక్క పిల్లను తీసుకు వచ్చాడు.వాళ్ళింట్లో కుక్క, పిల్లలను పెట్...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour