30, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

Apps-సంగీత వాయిద్యాలు

Tabla App apk file link:- Download

My Piano App apk file link:- Download


తబలా చుట్టూ వివిధ రంగుల్లో ఉన్నవి కూడా వాయిద్యాలే.తాకి చూడండి.


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...