7, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

మొదటి సంఖ్య కదా అందుకు మొదటి 24 మందిని ఒక గది లో ఉంచుతారు.వసతి గృహమేమో Rho 1, తరగతి గది Kappa 1.తరగతి గదిలో 48 మంది ఉంటారు.వసతి గృహమును మేము డాం అని పిలుస్తాము.డాం లో 24 మంచాలు, 6 ఫ్యాన్స్, 12 బీరువాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బీరువా ఇద్దరు చొప్పున వాడుకోవాలి. ఒక బ్లాక్ లో 12 గదులు ఉంటాయి. PUC అమ్మాయిలకి 3 ఉన్నాయి.అవి Rho, Sigma, Theta.తరగతులు కూడా అంతే. 4 బ్లాక్స్ . అవి Kappa, Omega, Lamda, Mu.

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour