26, మే 2014, సోమవారం

వీటిని చూడండి

మొన్న వచ్చిన గాలివానకి నాన్న గారు పనిచేసే కళాశాల పక్కన ఉన్న మామిడితోటలో కాయలు పడిపోయాయట.వాటిని అమ్ముతుంటే వాటిని కొన్నారట.అవే ఇవి.చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి,తియ్యగా కూడా ఉన్నాయి.ఇంకా చెట్టునే ఉంటే ఇంకా బావుండేవేమో!
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...