4, జూన్ 2013, మంగళవారంపాలకొల్లు లోని కాటన్ దొర విగ్రహం

మొన్న సోమవారం నుండి పాలకొల్లు పట్టణ ఇలవేలుపు అయిన దేశాలమ్మ అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour