8, జూన్ 2013, శనివారం

పాల ముంజెలు

ఈ రోజు అమ్మ ఒక పిండి వంట చేసింది.నేను హాస్టల్ వెళ్ళిపోతున్నాను కదా.అవేంటంటే పాలముంజెలు.రాజమండ్రి లో ఉన్న తాతమ్మ నుండి అమ్మ నేర్చుకుంది.వీటిని మా ఇంట్లో ఇప్పుడు చేయడం రెండో సారి.

చేసే విధానం

ఇవి చూడటానికి బూరెలలాగే ఉంటాయి.ముందు బూరెల లోపల ఉండే పూర్ణం చేసేసుకోవాలి.తర్వాత పాలల్లో గోధుమ రవ్వ, కొంచెం ఉప్పు,పంచదార వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి.అది అయిపోయాక పిండిని చిన్న ఉండలు చేసుకుని అందులో పూర్ణం పెట్టి దానిని పిండితో ముసేసి లడ్డూ లా చుట్టాలి.ఆ తర్వాత వాటిని నూనె లో వేయించుకోవాలి.

ఈ చిత్రాలు మీకోసం.

పూర్ణాలు
                                       

   

గోధుమ రవ్వతో చేసిన మిశ్రమం


ఆ మిశ్రమం లో పూర్ణం పెట్టి చేసిన ఉండలు

తియ్యని పాల ముంజెలు తయారు

4 వ్యాఖ్యలు:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...