4, జూన్ 2013, మంగళవారం

మేఘాలు

 నైరుతి ఋతుపవనాలు మన రాష్ట్రం లోనికి ప్రవేశించి మన అందరిని తొలకరి పులకింతల్లో ముంచేశాయి.మేఘాలు చూడండి వర్షపు నీటితో నిండుగా ఉన్నాయి.

3 వ్యాఖ్యలు:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...