18, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

టాటా

శుక్రవారం, అక్టోబర్ 18, 2013 2 Comments
హాయ్ ఫ్రెండ్స్.నేను రేపు మా కళాశాలకి పయనమవుతున్నాను.ముందుగా మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.మరి నేను ఉంటా,టాటా!!!మళ్ళీ సంక్రాంతి సెలవులకి కలుస్తానే.

Diwali Greetings
Diwali cards

Orkut Greetings

Diwali Greetings
Diwali cards

Orkut Greetings


Diwali Greetings

Diwali Cards
Diwali cards

Orkut Greetings

12, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

New comedy short films

శనివారం, అక్టోబర్ 12, 2013 0 Comments
ఉయ్యాలా జంపాలా ఫేం రాజ్ తరుణ్ నటించిన షార్ట్ ఫిల్మ్.