29, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

28, సెప్టెంబర్ 2014, ఆదివారం

పొగరు గల పిల్లా!

ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 28, 2014 0 Comments


ఈ పాటను మొదటి సారి మా తరగతిలో చూశాను.ఎలా అంటే మా తెలుగు మెంటారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియో క్లిప్స్ ప్రొజెక్టర్ ద్వారా చూపిస్తారు.అలా చూపిన వాటిలో TV9 తెలుగాట,చాగంటి వారి ప్రవచనాలు మరియు కొన్ని తెలుగు పాటలు వంటివి ఉన్నాయి.అలా ఒక రోజు "కథానాయకి మొల్ల" సినిమాని వేసారు.ఈ పాట అయ్యేవరకు మాత్రమే చూడగలిగాం.మరి సమయం చాలలేదు.ఈ పాట మాత్రం నాకు నచ్చింది.వివిధ భాషల్లో 10 నిముషాల పాటు సాగే ఈ పాటలో ఆమె ఆటా,పాటా రెండూ బాగున్నాయి.

18, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

15, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

ఒక లుక్కేయండి!

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 15, 2014 0 Comments


ఏంటీ!తోడేలు ఇలా జనంలోకి వచ్చేసిందని ఆశ్చర్యపోతున్నారా?అయితే మీరు పప్పులో కాలేసినట్లే!ఎందుకంటే ఆ వేషంలో ఉన్నది ర్యాడీ అనే 20 యేళ్ళ అమ్మాయి కాబట్టి!