7, మే 2015, గురువారం

గుడ్డులో మొక్కలు!

గురువారం, మే 07, 2015 0 Comments

గింజలు వేశాక..
ఇప్పుడే మొలకలు వస్తున్నాయ్..


మొక్కలు వచ్చేశాయ్..


                  ఏప్రిల్ నెల బాలభారతం మాసపత్రికలో చూసి మా చెల్లి వీటిని తయారు చేసింది.వాడేసిన గుడ్లలో మట్టి వేసి దానిలో మెంతులు,ధనియాలు వేసింది.ధనియాలను పగులగొట్టి వేయాలట కదా...!దానికి తెలియక అలాగే వేసేసింది..అవి మొలకెత్తలేదు.కేవలం మెంతికూర మాత్రమే మొలిచింది.

                పందికొక్కు ఒకటి ఎప్పుడూ ఇలాంటి వాటి కోసమే కాచుక్కూచుంటుంది.వీటిని రాత్రి పూట లోపల పెట్టేవాళ్ళం.కానీ దురదృష్టవశాత్తూ ఒక రోజు మాత్రం మర్చిపోయి అలాగే బయటే గుడ్లను వదిలేశాం.

          తెల్లారేసరికీ ఆ పందికొక్కు వాటిని చెల్లచెదురు చేసేసింది.మొలిచిన మొక్కలు కాస్తా విరిగిపోయాయి.ప్చ్...అక్కడితో ఆ ప్రహసనం పూర్తయింది..