30, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

Apps-సంగీత వాయిద్యాలు

Tabla App apk file link:- Download

My Piano App apk file link:- Download


తబలా చుట్టూ వివిధ రంగుల్లో ఉన్నవి కూడా వాయిద్యాలే.తాకి చూడండి.


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...