25, జూన్ 2014, బుధవారం

పాము విడిచిన కుబుసం!మల్లె పువ్వులు కోద్దామని చెట్టు దగ్గరికెళ్తే,చెట్టుపై ఇది ఉంది.ముందు భయపడినా...ఇలా క్లిక్ మనిపించాం!


2 కామెంట్‌లు:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...