22, జూన్ 2014, ఆదివారం

కార్టూన్స్

ఒక విషయం మామూలుగా చెప్పేకంటే బొమ్మల ద్వారా చెబితే ఎలాంటివారికైనా ఇట్టే అర్థమవుతుంది.కార్టూన్స్ కూడా అలాంటివే.చిన్న చిన్న బొమ్మలతో హాస్యాన్ని పండించవచ్చు,అలాగే చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని కూడా చెప్పవచ్చు.ఇంతవరకు ఫర్వాలేదు కానీ కొన్ని కార్టూన్లు మన సంస్కృతిని కించపర్చేలా ఉంటాయి.ఉగాదిపచ్చడిపైనా,భార్యలపై వేసే జోక్స్ కొంచెం వికారాన్ని కలిగిస్తాయి.
నాకు బాగా నచ్చేవి సరసి మరియు శ్రీధర్ గారి కార్టూన్స్.వాటిని చూడగానే మన బాధని మర్చిపోయి చిరునవ్వు మన ముఖం మీదకు చేరుతుంది.
శ్రీధర్ గారి కార్టూన్స్ లో కొన్ని.(ఈనాడు లోనివి)
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...