7, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

Classes





మొదటి సంఖ్య కదా అందుకు మొదటి 24 మందిని ఒక గది లో ఉంచుతారు.వసతి గృహమేమో Rho 1, తరగతి గది Kappa 1.తరగతి గదిలో 48 మంది ఉంటారు.వసతి గృహమును మేము డాం అని పిలుస్తాము.డాం లో 24 మంచాలు, 6 ఫ్యాన్స్, 12 బీరువాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బీరువా ఇద్దరు చొప్పున వాడుకోవాలి. ఒక బ్లాక్ లో 12 గదులు ఉంటాయి. PUC అమ్మాయిలకి 3 ఉన్నాయి.అవి Rho, Sigma, Theta.తరగతులు కూడా అంతే. 4 బ్లాక్స్ . అవి Kappa, Omega, Lamda, Mu.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...