23, మే 2014, శుక్రవారం

నేను చేసినవి

అప్పుడెప్పుడో మీకు పరిచయం చేశాను కదా! ఈ Sarimaker game ని.దాని లో నేను చేసినవి ఇవి.బాగున్నాయా......ఇలాంటివే మరి కొన్ని నా పాత టపా కోసం ఇక్కడ నొక్కండి.
ఈ పేజీ చివర్లో నేను పోల్ బార్ పెట్టాను.మీకు నచ్చిన దానికి ఓటు వెయ్యండి.1 కామెంట్‌:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...