20, మే 2013, సోమవారం

కథాకేళి ముఖచిత్రాలు

ఇవన్నీ ఉదయ్ గారు కథాకేళివంటి పత్రికలకు ముఖచిత్రాలుగా వేసిన చిత్రాలు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...