30, మే 2013, గురువారం

వివిధ దేశాల బార్బీలు

India

India

Morocco

Prince William & Kate Middleton

American indian

Chinese emperess

France

French lady

Greece goddess

Italy

Philippines

Russia

Spain

Victorian lady

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...