24, మే 2013, శుక్రవారం

ఇవి క్షీరారామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయ చిత్రాలు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...