18, మే 2013, శనివారం

అరకు పుష్పాలు

మా నాన్న గారు సంక్రాంతి సెలవులకి స్నేహితులతో అరకు వెళ్ళరు.ఇవి అక్కడి చిత్రాలు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...