4, జూన్ 2013, మంగళవారం

దేశాలమ్మ జాతర



పాలకొల్లు లోని కాటన్ దొర విగ్రహం





















మొన్న సోమవారం నుండి పాలకొల్లు పట్టణ ఇలవేలుపు అయిన దేశాలమ్మ అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...