5, జూన్ 2013, బుధవారం

మీకేమైనా తెలుసా???

ఘంటశాల గారి పాటలు శివశంకరి,మల్లియలారా,ఊహలు గుసగుసలాడే,నన్ను వదలి నీవు వీటి కోసం అంతర్జాలంలో ఎంత వెతికినా కనిపించలేదు.4shared లో ఖాతా ఉంటేనె కానీ దిగుమతి వీలు కావడం లేదు.ఈ పాటలు ఉచితం గా ఎక్కద దిగుమతి చేసుకోవచ్చునో మీకు తెలిస్తే చెప్పండి.

1 కామెంట్‌:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...