8, జూన్ 2013, శనివారం

వీడుకోలు

రేపే నేను మా విశ్వవిద్యాలయానికి (నూజివీడు)వెళ్ళిపోతున్నాను.మా విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవేశాలు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి.rgukt.in చూడండి.పదవతరగతిలో 9.5 పైన GPA వచ్చి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివితే మరీ తొందరగా ప్రవేశం పొందొచ్చు.ఐతే ఆలస్యం దేనికి....మళ్ళి దసరా దాకా నేను మీకు అందుబాటులో ఉండను.అంతవరకూ నేను చాలా టపాలు వేశాను కదా అవన్నీ తప్పకుండా చదివేసి మీ వ్యాఖ్యలతో కామెంట్ బాక్స్ నింపేయడేం.మీ వ్యాఖ్యలను చదివి స్పందించడానికి కూడా కుదరదు కదా. మీరేమీ అనుకోకండే...మరేమో నేను మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసరికీ వ్యాఖ్యలతో నా బ్లాగు నిండుగా ఉంటుందని  ఆశిస్తూ..

మరి ఉంటానే.......


మోహన
2 కామెంట్‌లు:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...