17, జులై 2014, గురువారం

పిల్లి-దాని పిల్లలు

మా ఇంటిముందు ఒక పోర్షన్ ఖాళీగా ఉంది.ఇంకా ఎవరూ అద్దెకి రాకపోవడంతో మేము అందులో కొన్ని సామాన్లూ అవీ, మా ఇంట్లో చెద పడుతున్నాయని ఆ ఇంట్లో పెట్టాము.ఈ రోజు ఆ ఇంట్లోకి అద్దెకి వచ్చేవాళ్ళు ఇల్లు దులుపుకుందామని వచ్చారు.మరి ఆ సామను అంతా తీసెయ్యాలి కదా!అందుకు డాడీ చూస్తుంటే ఒక అట్టపెట్టెలో పిల్లి దాని పిల్లలతో ఉంది.డాడీ రావడం చూసి పారిపోయింది.డాడీ ఆ పెట్టెను తీసుకొచ్చి బయట ఒక మూల పెట్టారు.అప్పుడు నేను ఇలా క్లిక్ మనిపించాను.


ఆ తల్లి పిల్లి మళ్ళీ వచ్చింది.పిల్లలని వెతుకుతుంది.చివరికి చూసింది.ఒక పిల్లని నోట్లో కరచుకుని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయింది.నేనిక వాటిని గమనించటం మానేశాను.ఇప్పుడు ఈ పిల్లి గురించి టపా వ్రాయడానికి లాప్ టాప్ ఆన్ చేస్తుంటే పిల్లి అరుపు చిన్నగా వినిపించింది.నేనంత పట్టించుకోలేదు.మళ్ళీ వినిపించింది.ఎక్కడా అని చూస్తే మాది డూప్లెక్స్ లాంటి ఇల్లు,ఇంటి గలవాళ్ళు ఇదివరకు పై వాటాలో ఉండేవారు.అందుకని మా వాటాలోంచి పై వాటాకి మెట్లు ఉన్నాయి.కాని వాటిని ఇప్పుడు మూసేసారులే.ఆ అరుపు ఆ మెట్ల కింద నుండి వస్తుంది.నేను లైట్ వేసి చూస్తే అక్కడ పిల్లి ఉంది.నేను చీపురు తీసుకొచ్చి కొంచెం అటూఇటూ కదిపాను.ఆ పిల్లని వదిలేసి తల్లి పారిపోయింది.అ పిల్లని తీయడం ఎలాగో ఏంటో?


ఇదివరకు ఒక సారి ఆ తల్లి పిల్లి నీళ్ళ ట్యాంకు కింద ఇలాగే పిల్లలను పెట్టింది.మా పరిసరాల్లో కోతుల బెడద ఎక్కువ.ఆ పిల్లలని కోతులు చంపేసాయట.ఈ సారి అలా జరక్కుండా జాగ్రత్త పడుతుంది కాబోలు!కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...