23, జులై 2014, బుధవారం

వేమన పద్యాల్లో కొన్ని

పాలకడలిపైన పవ్వళించినవాడు
గొల్ల ఇండ్ల పాలు కోరనేల?
ఎదుటివారి సొమ్ము ఎల్లవారికి తీపి
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ!

కనక మృగము భువిని కద్దులేదనకుండ
తరుణి విడిచిపోయె దాశరథియు
తెలివిలేనివాడు దేవుడెట్లాయెరా?
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ!

పలుగురాళ్ళుదెచ్చి పరగ గుడులు కట్టి
చెలగి శిలల సేవ జేయనేల?
శిలల సేవ జేయు ఫలమేమి కలుగురా?
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ!

మాలవానినంటి మరినీట మునిగితే 
కాటికేగునపుడు కాల్చు మాల
అప్పుడంటినంటు ఇప్పుడెందేగెనో?
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ!

పిండములనుజేసి,పితురులదలపోసి
కాకులకు పెట్టు గాడ్దెల్లారా
పెంట తినెడు కాకి పితురుడెట్లాయెరా?
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...