15, మే 2013, బుధవారం

కారు మబ్బులు కమ్ముతూ ఉంటే














ఇవి మొన్న సాయంత్రం నేనూ, మా చెల్లి తీసిన ఫోటోలు.

2 కామెంట్‌లు:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...