14, మే 2013, మంగళవారం

RGUKT చిత్రాలు


shopping complex

Hospital


మా వసతి గృహాలు
మా Mac మెస్

వరుసగా ఉన్న A1,A2.A3 Academic భవనాలు.


Debate compitition

chancellor prof.Rajreddy

Helping hands for poor students


NASA Compitition winners with Director (Akhilrajkumar,Kusumapriya,Krishnabhavana)


CM's visit

    

RGUKT Vicechancellor prof.V.Rajkmar
Rgukt student Sri harshith with governor

RGUKT nuzvid Director Prof.Ibrahim khan 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...