24, మే 2013, శుక్రవారం

ఇవి క్షీరారామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయ చిత్రాలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...