20, మే 2013, సోమవారం

కథాకేళి ముఖచిత్రాలు

ఇవన్నీ ఉదయ్ గారు కథాకేళివంటి పత్రికలకు ముఖచిత్రాలుగా వేసిన చిత్రాలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...