25, మే 2013, శనివారం

అరుదైన చిత్రాలు

1000 rupees note

1st independence day celebrations 1947 aug 15

aishwarya rai(red saree)


mahatma with mount batten

real hero bhagat singh

dead body of chandra sekhar azaadindira gandhi with her sons

last moments of mahatma

rabindranath tagore with albert einstien

indira gandhi family
queen of jaipur gayatri devi


gandhi with charlie chaplin


hiroshima bomb

netaji with hitler

indira gandhi with mahatma


picture of jhansi lakshmi bhai.This picture was been taken by the German photographer Hoffman 160 years ago. 

lahore fort...pakistan


lalbahudur sastri family

bal thakre with micheal jackson

netaji at 14 years old


pakistan's 50 rupees


public hanging ...british india

rabindranath tagore

a view of rashtrapathi bhavan and parliment


steve jobs and bill gates

Netaji Subhash Chandra Bose with wife Eimilie Shenkl 


titanic under sea

Shri Krishna Bihari Vajpayee 


writing of netaji

titanic before sailing

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...