19, జులై 2013, శుక్రవారం

మే పుష్పంనేను లేనప్పుడు మా ఇంట్లో పూచిన మే పుష్పం.

3 కామెంట్‌లు:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...